In de afgelopen jaren heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Voor mijn complete portfolio kunt u contact met mij opnemen.
Toetsenboek

Voor de Hogeschool voor Economische studies (HES) te Rotterdam heb ik in samenwerking met twee docenten een handboek over toetsing geschreven. Het handboek heeft als doel richtlijnen te geven waarmee de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding verder verhoogd kan worden. Onderwerpen die in het handboek besproken worden zijn: de plaats van een toets in het onderwijs, de algemene kwaliteitseisen aan toetsen, verschillende toetsvormen, taken en functie van de toetscommissie. Daarnaast bevat het handboek een stappenplan voor toetsontwikkeling binnen de specifieke opleiding en een checklist voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen.
Toetsenbank Bouwtechniek

Voor de serie Fundament van EPN heb ik, op basis van de eindtermdocumenten, verschillende toetsenbanken voor het VMBO ontwikkeld. De toetsenbanken bestaan uit zogenaamde kennis- en moduultoetsen. Met behulp van de kennistoets kan een leerling toetsen of hij/zij de stof kent. Een kennistoets bestaat uit verschillende vraagvormen en elke vraag geeft feedback over het gegeven antwoord. De toetsen kunnen afgenomen worden met het computerprogramma QuestionMark.
Theorieboeken, praktijkboeken en naslagwerken Bouwtechniek

In samenwerking met docenten heb ik verschillende boeken voor de opleiding Bouwtechniek VMBO ontwikkeld. De opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. De theorieboeken leidt een leerling, zoveel mogelijk zelfstandig, aan de hand van vragen door de theorie. In de praktijkboeken staan een aantal praktijkopdrachten beschreven.
Beoordelingssysteem Medewerkers Holland Casino

Voor KSI heb ik meegewerkt aan het toets- en oefenprogramma Showdown. Met behulp van Showdown kunnen medewerkers van Holland Casino op hun kennis en vaardigheden beoordeeld worden. Mijn belangrijkste taak was het bieden van toetstechnische ondersteuning in de projectgroep en in de vraagconstructiegroep. De inhoud van het programma is in samenwerking met medewerkers tot stand gekomen. De vragen zijn voor opname in de toetsenbank uitgeprobeerd. De resultaten heb ik geanalyseerd. Op basis van de analyse is onder andere de moeilijkheid van de vragen bepaald.
Onderwijskundige ondersteuning op het gebied van toetsing

Eind 2001, begin 2002 heb ik als onderwijskundige op een hogeschool gewerkt. Aandachtspunten binnen deze opdracht waren de beoordeling binnen probleemgestuurd en competentiegericht onderwijs. Ik heb onder andere bekeken welke toetsvormen het meest geschikt zijn op de verschillende momenten in de opleiding. Daarnaast heb ik een instructie geschreven hoe je een PGO-opdracht moet ontwikkelen. Ook heb ik meerkeuzevragen geanalyseerd en op basis van de analyse aanbevelingen ter verbetering gegeven.