Als freelance onderwijskundige kan ik voor u toetsmatrijzen, toetsen en toetsenbanken ontwikkelen, scoringsregels en zak-slaaggrenzen opstellen, toets- en itemanalyses uitvoeren, (toekomstige) toetsontwikkelaars trainen en u adviseren op dit gebied. Ook kan ik (praktijk)opdrachten schrijven of docenten begeleiden bij het maken van opdrachten.


JTB/Toetsrealisatie is lid van NetOO - het Netwerk Ondernemende Onderwijskundigen.